Truman Doktorini nedir?


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

II. Dünya Savaşı’ndan sonra dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry S. Truman’ın Avrupa’da Sovyetler Birliği’nin etkisini dengelemek için Batı Avrupa ülkelerine yardım yapılmasına ilişkin görüşüdür.
Truman Doktrini esas itibari ile Yunanistan ve Türkiye’ye askerî yardımı öngörmüştür. Çünkü bu iki ülke Sovyetler Birliği’nin doğrudan doğruya baskısı ve tehdidi altında idi. Türkiye’nin toprak bütünlüğünün korunması Orta Doğu düzeninin korunması için bir zorunluluktu. Bu amaçla Amerika Birleşik Devletleri Türkiye’ye yapacağı askerî yardım ile ilgili antlaşmayı Ankara’da imzalamış ve yardım gelmeye başlamıştır.
Fakat bu sırada Avrupa’nın ekonomik durumu son derece kötüdür. Çünkü altı yıl süren II. Dünya Savaşı Avrupa ülkelerinin ekonomik kaynaklarını tüketmiştir. Bu durumu fırsat bilen Sovyetler Birliği komünizm propagandasını daha da artırmıştır. Çünkü komünizm fakirliğin olduğu yerlerde daha etkili oluyordu. Doğu Avrupa ülkelerinde Sovyetler Birliği’nin desteği ile komünist partiler yönetimi ele geçirirken Batı Avrupa ülkelerinde de komünistlerin giderek güçlenmesi Amerika Birleşik Devletleri’ni kaygılandırmıştır.
Çünkü bu gelişmelerin arkasında Sovyetler Birliği’nin yayılmacı politikasının etkisi vardı. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği Avrupa ülkelerindeki etkinliklerini önlemek amacıyla savaştan etkilenen Avrupa ülkelerinin ekonomik durumlarını düzeltmek için Marshall Planı’nı ortaya attı.

Tags: 

kategori: 

Yeni yorum ekle

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.