Sınavlar: 4. Sınıf  |  5. Sınıf  |  6. Sınıf  |  7. Sınıf  |  8. Sınıf  |  9. Sınıf  |  10. Sınıf  |  11. Sınıf  |  12. Sınıf


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Akıl Ve Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve çevresi ile uyum hali olarak tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre ruh sağlığı, kişinin birtakım zorlu yaşam olayları ile başa çıkma potansiyelidir. Bunun yanı sıra ruh sağlığı, kişinin yaşam olayları karşısında kendisini nasıl hissettiği, nasıl düşündüğü ve nasıl davrandığı ile yakından ilişkilidir.

Sınavlarda Etkili Test Çözme Teknikleri Nelerdir?

Öncelikle sınavlar bilgiyle kazanılır. Sağlam bilginiz yoksa bu teknikler sizi başarılı kılmaz.
Teste bildiğiniz konulardan başlayın. Az bildiğiniz ya da bilmediğiniz konuları sonraya bırakın. Her sorunun kendi içinde bir mantığı vardır. Kendi mantığınızı bir kenara koyup sorunun mantığıyla düşünmelisiniz

İlk Türk-İslam Devletleri (Özet Bilgi)

1) Karahanlılar (840-1212)
İlk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlılar Devleti’ni Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri kurmuşlardır. İlk hükümdarları Bilge Kül Kader Han’dır. Başkentleri Balasagun’dur. Karahanlıların en önemli dönemi 934 yılında başa geçen Abdülkerim Satuk Buğra Han zamanıdır. Bu hükümdarın Müslümanlığı kabul etmesiyle, devlete bağlı Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başladı. Böylece ilk Türk-İslam devletinin kurucusu oldu.

1560 Cebre Deniz Muharebesi

Cerbe Deniz Muharebesi (14 Mayıs 1560), Türkler’ in Preveze’ den sonra bütün tarihleri boyunca kazandıkları en büyük deniz zaferi ve açık deniz muharebesi. Preveze’den 21 yıl, 7 ay, 16 gün sonradır. Cerbe, Akdeniz güneyinde, Tunus'un Libya’ya çok yakın Gabes Körfezi’nde bir adadır. Muharebe, bu ada açıklarında geçmiştir.

Aleksandre Sergeyeviç Puşkin'in Hayatı ve Eserleri

1799 yılında Moskova'da doğdu. Babası soylu ve varlıklı bir ailedendi. Amcasının yardımıyla genç yaşında Fransız edebiyatını tanıdı. Öyle ki Fransızcası Rusçasından daha iyi olduğu söylendi. Daha 10 yaşlarında Fransızca eserler yazmaya başladı. Rivayete göre bakıcısıyla anne babasından daha fazla vakit geçiriyor, bakıcısının anlattığı masallar onu derinden etkiliyordu. Daha sonra yazacağı eserlere bakıcısının anlattıkları etki edecekti.

Matematik ve Tarihi

Aritmatik, doğal sayılarla ilgili matematik dalına verilen addır. Doğal sayılar insanlar tarafından, bilinen tarih boyunca kullanılmıştır. Ancak, doğal sayıların matematik olarak inşası, Peano aksiyomları ile yapılmıştır. Peano aksiyomları şöyledir:

a. 1 doğal sayısı vardır.

b. Her doğal sayının bir sonra geleni vardır. Yani 2, 1 in sonra gelenidir; 3, 2 nin sonra gelenidir, vs.

Sonra geleni eşit iki doğal sayı eşittir. Böylece doğal sayılar sıralanmıştır.

Unutma ve Psikoloji

Unutma, önceden öğrenilmiş olan herhangi bir şeyi hatırlama ve tanıma gücünün geçici veya sürekli olarak kaybına verilen addır.

Unutma gerek faydalı ve kazanılmış olayla­rı şuur alanına davet etmek, gerek bu olay­ların hatıraları kendiliğinden uyanırsa, on­ları tanıma kabiliyetsizliğidir. Hatıraların kayboluşu veya az çok derin surette değiş­mesidir yahut başkalaşmasıdır. Birinci halde, geçmişe ait olaylar zihin alanına davet edilemez; İkincisinde ise, bu olayların hatırası, kendi kendine uyanmış olsa bile, onları tanıma mümkün olmaz.

Kıyılar ve Kıyı Şekilleri

Deniz, göl ve akarsu gibi su kütlelerinin kara boyunca uzanan kısımları. “Sahil” de denir. Dalgalar ve akıntılar, aşındırarak, taşıyarak ve biriktirerek devamlı olarak kıyıları şekillendirirler.

Düz kıyılara seyrek olarak rastlanır. Dalgaların aşındırma ve taşıma gücü fazladır. Bunların etkisi, kıyının jeolojik yapısına, dik veya basık olmasına bağlıdır. Dik kıyılarda aşındırma daha fazladır. Sığ kıyılarda ise kıyının şekli daha ziyade biriktirme yoluyla değişir.

Hazar Türkleri

Hazarların İlk Dönemleri ve Hazar Hakanlığının Kuruluşu
Hazarların esas kitlesini Sabarlar (Sibirler) oluşturduğu için Hazarlar, Sabar Türklerinin devamı sayılmıştır. Hazarlar Attila’nın ölümü sırasında itil boylarında yaşıyorlardı. 630 yılında Göktürk devletinin yıkılıp itil boyundaki egemenliklerinin sona ermesi ile Kuzey Karadeniz ve Kafkasya arasında bağımsız Hazar Hakanlığı kurulmuştur.

Halkevleri Nedir ?

Türk toplumunun eğitim hamlesini hızlandırmak, sosyal hayata ilişkin becerilerinin ve genel kültürünün gelişmesine yardımcı olmak gibi iyi niyetli bir projeden yola çıkılarak kurulmuş, ancak sonraki yıllarda gençliği Doğu Bloku ülkelerdekine benzeyen bir modelde örgütleyen ve zararlı sosyalist düşünceleri yayan amaç dışı bir görünüme bürünmesi üzerine yine devlet tarafından kapatılmış olan eğitim kurumları zinciri. 19 Şubat 1932'de kuruldu. Başlangıçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yan örgütü olarak oluşturuldu ve bütçe kaynakları belirtildi. Çalışmaları dokuz grupta toplandı:

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.