Sınavlar: 4. Sınıf  |  5. Sınıf  |  6. Sınıf  |  7. Sınıf  |  8. Sınıf  |  9. Sınıf  |  10. Sınıf  |  11. Sınıf  |  12. Sınıf


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Servet-i Fünun Dergisinin Doğuşu

Servet-i Fünun Dergisi, edebiyat tarihimizin en meşhur dergisi. Yeni Türk Edebiyatı’nda bir döneme ve bir edebi top­luluğa ismini vermiştir. Kelime anlamı “Fenlerin Serveti” veya aynı anlamda “İlimlerin Zenginliği” demektir. Galatasaray Sultani (Lise)si mezunlarından Ahmet İhsan (Tokgöz) (1868-1942) isimli genç bir aydın, 1888’de kapatılan Ümran ad­lı dergisini yeniden çıkarmak için müsaade alamadı. Bunun üzerine Servet gazetesi sahibi Nikolaidi’ye, gazetesine bağlı olarak Servet-i Fünun isimli haftalık bir fenni ila­ve çıkarmak müsaadesi aldırttı.

Karl Marx ve Sosyalizmin Ana Hatları

İlmi (bilimsel) Sosyalizm: Marksçı sosyalizmin adı. Bazı iktisat­çılar, ilmi sosyalizmin başlıca temsilcilerini Johann Kari Rodbertus, Ferdinand Lassalle, Karl Marx ve Friedrich Engels olarak belirtirler. Rodbertus, aslında bir teoricidir ve adı da “Devlet sosyalizmi” ne bağlanmaktadır. Lassalle, bir politikacıdır ve sosyal demok­rattır.

Çatışma Psikolojisi Hakkında Genel Bilgi

Çatışma (Psikoloji terimi) Psikolojisi, birlikte çözül­meyen iki veya daha fazla motifin zıtlaşma­sından ortaya çıkan durum. Gidilmek iste­nen iki davetin aynı gün ve saate rastlaması olumlu çatışma, korkulan bir ameliyat ile dayanılmaz bir ağrı arasında seçme yap­mak mecburiyeti, olumsuz çatışmadır.

1-Birbirine zıt veya aynı derecede cazip is­tek veya isteklerin aynı anda varlığının fert­te meydana getirdiği durum;

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Osmanlı Devleti

Yedinci Osmanlı padişahıdır(1432–1481). II. Murat'ın oğludur. On bir yaşında iken Manisa'ya vali olarak gönderildi. Babası II. Murat 1441'te hü­kümdarlıktan çekildi; yerine II. Mehmet'i geçirdi. Bir çocuğun padişah olmasından yararlanmak isteyen Haçlılar, Edirne-Segedin antlaşmasını bozdular. Varna'ya doğru ilerlemeye başladılar. Bunun üzerine II. Murat, ordunun başına geçti. Varna sava­şında Haçlıları yenilgiye uğrattı (1444). II. Mehmet' in babası ile birlikte hükümdarlığı 1446'ya kadar sürdü. Yeniçerilerin Edir­ne'de çıkardıkları ayaklanma güçlükle bastırıldı.

Eğitim Oyun İlişkisi

Oyun, beden veya zihin gücünün sadece zevk almak, dinlenmek ve eğlenmek mak­sadıyla harcandığı bir takım faaliyetler.

Di­rekt bir fayda amacı yoktur; gönüllü ve karşılıksız faaliyetlerdir. Biyoloji, psikolo­ji, ve sosyoloji gibi insan (davranış) ilimle­rinde ortak bir terimdir. Çocuk, yetişkin ve yaşlı oyunları toplum hayatında mühim bir yer tutar.

Abdülbaki Kömür Kimdir ?

Büyük bestekar ve sanatçı Abdülbaki Kömür 1961 yılında Sivas’ta doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 1986 Yılında öğretmenliğe başlayan Abdülbaki Kömür bu dönemde ilk bestelerini yapmaya başladı.

Ali Nihat Tarlan Kimdir ?

Ali Nihat Tarlan (İstanbul: 1898-1978), Türk Edebiyatı tarihçisi ve metinler şerhi üstadı. Ailesi aslen Dağıstan’lıdır. Babası Mehmed Nazif Bey’dir.

Babasının 3. Ordu muhasebeciliğine tayini dolayısıyla, bu or­dunun merkezi olan Manastır’a göçtüler ve 1908’e kadar orada kaldılar, ilk öğrenimini babasından gördü. Daha sonra Rehber-i Maarif Mektebi’ne. Manastır Askeri Rüşdiyesi’ne ve Selanik Fransız Mektebi'ne de devam etti. Babası emekli olunca İstanbul’a döndüler. Koska’daki Burhan-ı Terakki Rüşdiyesi’nde ve Vefa İdadisi’nde orta öğrenimini tamamladı.

Roosevelt Kimdir ? Hayatı ve Yaptıkları

ROOSEVELT, Franklin Delano (New York 1882 - Warm Springs 1945), A.B.D.’nin 32. başkanı (1933-1945). Başkan Theodore Roosevelt’in kuzenidir. Onun yeğeni Anna Eleanor Roosevelt (1884-1962) ile 1905’de evlenip 5 oğlu, 1 kızı oldu. Harvard Üniversitesi’ni bitirdi. Başkan Roosevelt’in ve sonuna kadar aynı zamanda mesai arkadaşı olan karısının desteğiyle politikada parladı. Damarlarında bir mikdar Yahudî kanı da bulunduğu için, Yahudilerin desteğini de kazandı. Ancak ilk Roosevelt gibi Cumhuriyetci değil, Demokrat Part i’den idi.

Geçmişten Günümüze Demiryolları

Devlet demiryolları işletmesi (tcddy), Türkiye'de demiryollarını işleten ve bu işletmeciliğin gerektirdiği her türlü hizmeti yapan bir devlet kuruluşudur. Türkiye’de ilk demiryolu hattı 1845’de İstanbul- Fenerbahçe’de İngilizler tarafından döşenmiştir. Çok kısa olan bu hattan sonra 1856’da yine İngilizler tarafından ilk uzun demiryolu hattımız olan İzmir-Aydın hattı döşenmiştir.

Bir Akdeniz Ülkesi Cezayir

CEZAYİR, Kuzey Afrika’da bir Arap devletidir. Yüzölçümü 2.381.745 km2, başkent Cezayir şehri, resmi dil Arapça, geçerli dil Fransızca, Yönetim Şekli üniter yarı başkanlık cumhuriyettir.
Kuzey-batı Afrika’da, Akdeniz üzerindedir. Batı Fas, doğu Tunus, güneydoğu Libya, güney-batı Moritanya, güney ise Mali ve Nijer’dir. Toprak büyüklüğü bakımından Afrika devletleri içinde Sudan’dan sonra 2. olan Cezayir, nüfusu bakımından ancak 7.’dir.

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.