Sınavlar: 4. Sınıf  |  5. Sınıf  |  6. Sınıf  |  7. Sınıf  |  8. Sınıf  |  9. Sınıf  |  10. Sınıf  |  11. Sınıf  |  12. Sınıf


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Ekonomi-Eğitim İlişkisi Üzerine

Eğitim-ekonomi ilişkilerine ve eğitimin ekonomik değerine ilk dikkati çekenler, ekonomi bilimiyle uğraşanlardır. A. Smith, a. Marshall, t. Shultz gibi ekonomistler, bu ilişkilerden söz ederek “insan gücü sermayesi” ifadesini kullanmışlar, eğitimi “insana yapılan bir yatırım” olarak görmüşler, eğitim alanına yapılan yatırımların ekonomik açıdan analizini yapmışlardır.

Çang Kay-Şek Kimdir?

Çang Kay-Şek (Çince: Ciang Kai-şi) (1887- 1975), Çinli devlet adamı. XX. asrın en tanınmış liderlerinden biri. Çin harp okulunu ve Tokyo’da harp akademisini bitirip 1911’de kurmay subay oldu. 1925’e kadar Sun Yat-sen’in yanında çalışarak general oldu. 1927’de, 2 yıl önce ölen ve Çin'de im­paratorluğu yıkıp Cumhuriyet ilan eden Dr. Sun Yat-Sen’in baldızı Mey-lin Sung ile ev­lendi.

Çang Kay-Şek

Kutadgu Bilig ve Konusu

İslami Türk Edebiyatı’nın bugüne kadar elde edilebilmiş en eski (ve bu durumda ilk) eseri. Dil ve edebiyatımız için olduğu kadar kültür tarihimiz bakımından da son derece mühim bir eserdir. Karahanlı başkenti Kaşgar’da (şimdi Doğu Türkistan-Çin’de) Yusuf Has Hacib tarafından 18 ayda yazılıp Hicri 462/ Miladi 1069-70’de tamamlanmış ve Karahanlı hükümdarı Ebû Ali Haşan bin Süleyman Arslan KaraHan’a (Tavgaç-Tabgaç Buğra Han) sunulmuştur.

Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitimine ülkemizde son yıllarda büyük önem verilmektedir. Bir çocuğun kişisel, bilişsel ve fiziksel gelişimi daha çok küçük yaşlarda yoğunluk kazanır. Hatta uzmanlar çocuğun kişiliğinin anne karnında iken geliştiğini belirtmektedirler. Bu durumda bir insanın eğitimizde de en önemli dönemin okul öncesi eğitim olduğu da tartışılmazdır.

Laiklik Nedir?

Laiklik çağdaş hukukta, devlet ve toplum düzenini oluşturan yasaların ilhamlarını dinsel metinlerden almaması, dinsel buyrukların dünyevî işleri düzenleyen yasalara dayanak teşkil etmemesi kuralıdır. Genel olarak "din işlerinin devlet işleriyle karıştırılmaması" şeklinde özetlenir ki bu daha çok lâikliğin 1789 devrimi sonrasında Fransa'da biçimlenen en katı yorumunun tanımıdır.

İstanbul'un Fethi (Özet Bilgi)

II. Mehmet, hemen İs­tanbul'un alınması hazırlıklarına başladı. Çandarlı Halil Paşa, yeni bir Haçlı ordusu­nun toplanmasından çekindiği için İstan­bul'un fethi girişimi­ne karşı idi. Fakat pa­dişah İstanbul'u ele geçirmeye karar ver­mişti.

istanbulun fethi

Ömer Hayyam Kimdir?

Selçuklular döneminde yetişen ünlü şair ve düşünür (1044-1123). Doğu kültüründe nihilizmin, "gerçek olan yalnızca bu dünya, gerisi boş" şeklinde özetlenebilecek hazcı bir yaklaşımın en ta­nınmış öncülerindendir. Bu bakımdan bir Doğu düşünürü olmakla birlikte kesinlikle İslam kültürünün bir parçası değildir.

Göktürk Kitabeleri (Orhun Yazıtları)

‘Göktürk Kitabeleri’ olarak da adlandırılan, Göktürk Devletinin hükümdarı Bilge Kaan tarafından ilki 732 yılında dikilen Orhun Kitabeleri, Moğolistan ile Baykal gölü arasında Orhun Irmağı kıyısında bulunmaktadır. Türk tarihinin ilk yazılı kaynağı olan kitabeler, 6 adet dikili taştan oluşur. Kitabeleri 1889 yılında ilk keşfeden Rus tarihçi Yardintsevdir. Fakat yazı dilinin çözülüp anlaşılması 1893 yılında Danimarkalı dil bilimci Wilheim Thomsen tarafından gerçekleşmiştir. Söylev türünde yazılan anıtlarda dini ve din dışı konular ele alınmıştır.

Danimarka Hakkında Genel Bilgiler

Danimarka, Avrupa’da kıtasında bir devlettir.  Yüzölçümü 44.479 km2, nüfusu 5.540.200 (2010), 117 yoğunluk, GSMH 197.058 milyar dolar, kişi başına 35.757 dolar, resmi dil Danca, dini Hıris­tiyan Protestan (Lüteryen)dır. Yönetim şekli Anayasal monarşi (Kongeriget Danmark) ve Parlamenter Demokrasidir. Devletin adı Danimarka Krallığı olarak ta anılır.

Coğrafi Yapısı:

Danimarkadan genel görüntü

Hz Ömer Dönemi İslam Devleti

Hz Ömer selefi Hz. Ebubekir’in vasiyeti (aday göstermesi), Müslümanlarında bey’atı (adaylığı onaylaması) ile halife seçilmiştir. Hastalığı ağırlaşan Hz. Ebubekir’e yerine kimi teklif ettiği soruldu. O da Hz. Ömer’i tercih ettiğini söyledi. Sahabelerin genel görüşü de böyle idi.

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.