Sınavlar: 4. Sınıf  |  5. Sınıf  |  6. Sınıf  |  7. Sınıf  |  8. Sınıf  |  9. Sınıf  |  10. Sınıf  |  11. Sınıf  |  12. Sınıf


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Yunus Emre ve Felsefesi

Yunus Emre 13. yüzyılda ve 14. yüzyılın çeyreğinde yaşamış (1240-1327) ünlü bir Türk mutasavvıfı ve şairidir. Tapduk Emre dergâhında yetişmiştir. Ama kaynağı, Ahmet Yesevi’ye kadar uzanır. Hacı Bektaş Veli ve Mevlana’dan ziyadesiyle etkilenmiştir.

Yunusta da derin bir Allah aşkı ve ondan doğan varlık sevgisi vardır.

Yaratılmışı severiz, Yaradan’dan ötürü”.

ben geldim dava için benim işim sevi için,  

YUNUS EMRE

Oğuz Kaan Destanı Hakkında Bilgi

OĞUZ DESTANI, Hunların büyük hükümdarı Mete'nin kahramanlıklarını, devle­tini nasıl kurduğunu, düşmanlarla savaşla­rını ve başarılarını anlatan söylencedir. Mete destanda "Oğuz“ diye anılır. Bu destana, "Oğuzname" de denir. Asıl adı "Oğuz Ka­ğan Destanı" dır. Oğuz destanının en eski ör­neği Uygurca yazılmış olanıdır.

Oğuz Kaan Destanı

Platon'un (Eflatun) Hayatı Felsefesi ve Eserleri

Platon M.Ö. 427 yıllında Atina’da, soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Aristoklestir. İsmini anlamı ‘geniş omuzlu’ demektir. 20 yaşına kadar edebiyatçı olmak için tahsil görür. 20 yaşına geldiğinde Sokrates karşısına çıkıp, o zamana kadar ara vermediği edebiyatçı olma çabalarını bir yana bırakıp felsefeyle uğraşmasını tavsiye eder.  Platon da Sokrates’in dediğini yapar ve sekiz yıl Sokrates’in öğrencisi olarak kalır.

platon

Otuz Yıl Savaşları Nedenleri ve Sonuçları

Avusturya ve İspanya ile Danimarka, İsveç, Fransa, ve Bohemyalılar arasında olmuştur 1618–1648 yılları arasında olmuştur. Savaşın nedeni mezhep anlaşmazlığıdır. Al­manya'da Reform savaşlarına Ogsburg (Augsburg) barışı ile son verilmişti (1555).

Bu antlaşma ile her prens kendi kabul ettiği mezhebe yönetimindeki halkı da girdirmek hakkını elde etmişti. Habsburglardan Avus­turya arşidükası D. Ferdinand, Bohemya ve Macaristan kralı oldu; 1616 yılında da Al­manya imparatoru seçildi.

otuz yıl savaşalrı

Matematikte Çarpma Terimi

Çarpma, aritmetikte dört işlemden biridir. Ma­tematikte en fazla kullanılan işlem olarak bilinir. Birine çarpan, diğerine çarpılan adı verilen iki sayı­dan, çarpım denilen bir üçüncü sayı elde et­me işlemine çarpma denir. Çarpma, esas itibariyle, aynı çokluktaki birçok parçanın toplanmasının kısa ifadesidir. Yani, her birinde 50 yumurta bulunan 10 sepette, toplam kaç yumurta var, diye sorulduğun­da yapılacak işlem her bir sepette bulunan 50 yumurtayı, sepet adedi kadar, yani 10 defa, toplamaktır. Bu uzun işlemdir.

Mehmet Reşat Dönemi Osmanlı Devleti (1844-1918)

Otuz beşinci Osmanlı padişahı (1844-1918). Abdülmecid'in oğludur. Saray geleneklerine göre eğitim ve öğrenim gördü. Babasının ve amcası Abdülaziz'in hükümdarlıkları sırasında rahat ve oldukça serbest bir hayat geçirdi, II. Abdülhamit zamanında ise sarayda kapalı kaldı. II.Abdülhamit'in hükümdarlıktan indirilmesi üzerine, 1909'da altmış beş ya­şında iken padişah oldu. Yumuşak tabiatlı ve merhametli idi. Aşın istekleri, yoktu. Di­nine çok bağlıydı.

Sultan V. Mehmet Reşat

Hendek Savaşı Sebepleri ve Sonuçları

Uhud savaşının, sonuçları itibariyle her iki taraf içinde tam anlamıyla bir galibiyet ortaya çıkarmaması, özellikle Mekkeli müşriklerin içlerinde yenemedikleri öç alma duyusunu daha da ateşlemişti. Medineli Müslümanların Uhud’dan sonra Mekke’nin ticaret kervanı yolunun üzerlerinde bulunan küçük yerleşim yerlerini fethetmeleri, Mekkeli müşrikleri tedirgin ediyordu.

hendek savaşı

İtalyan Diktatör Mussolininin Hayatı

Benito Mussolini İtalyan devlet adamı. Faşist bir diktatör(1883–1945) Okulu bitirdikten sonra öğretmenlik yaptı. Askerlik görevinden kurtulmak için İsviçre’ ye gitti. Orada öğrenim gördü yapı işlerinde çalıştı; grevler düzenledi hapse girdi. 1904’ te İtalya’ya dönerek askerlik yaptı. Sosyalizm yanlısı oldu. Batı Trablus savaşına karşı çıktı.(1911–1912) Milano’da yayımlanan bir gazetenin başyazarlığına getirildi. 1914‘te başka bir gazete çıkarmaya başladı. İtalya'nın İtilaf devletleriyle birlik olmasını savundu.

Adnan Menderes'in Hayatı

Adnan Menderes, Aydın'da dünyaya geldi. Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler'den Tevfika Hanım'dır. Anne ve babası­nı küçük yaşta kaybetti. Onu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Te­rakki Mektebi'nde başlayan Menderes, Kızılçulu Amerikan Koleji'nde okurken mis­yonerlerle başı derde girdiği için çeşitli mercilere müracaat etti. Müracaat ettiği makamların birinin başında Celal Bayar vardı.

II. Selim Dönemi Osmanlı Devleti

II. SELİM (Sultan, Han) (İstanbul, 28.5.1524 - İstanbul, 15.12.1574), 14. Osmanlı padişa­hı ve Osmanoğulları’ndan gelen İslam hali­felerinin 3.’sü (7.9.1566-15.12.1574 = 8 yıl, 3 ay, 8 gün). Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520-1566) oğlu ve halefi. Annesi Hürrem Haseki-Sultan’dır (Ölüm. 1558). Ağabeyi Şehzade Mustafa’nın ölümü üzerine veliaht oldu (6.11. 1553). Saruhan (Manisa), Karaman (Konya) Germiyan (Kütahya) sancak beyliklerinde bulundu.

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.