Türkiye Coğrafyası


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Anadolu'nun Sessiz Şehri Çankırı

Çankırı, Anadolu yarımadasının kuzeyinde, İç Anadolu Bölgesi Orta Kızılırmak Bölü­mü içinde kurulmuştur. Doğusunda Ço­rum, batısında Bolu, kuzeybatıda Zongul­dak, kuzeyde Kastamonu ve güneyinde An­kara illeri vardır. Merkez ilçe dahil 10 ilçesi vardır. Bunlar; merkez ilçe, Çerkeş, Eldivan, Eskipazar, Ilgaz, Kurşunlu, Orta, Ovacık, Şabanözü ve Yapraklı’dır.

Ülkemizdeki Deprem Bölgeleri (Kuşakları)

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1996 yılında oluşturduğu Türkiye deprem haritasına istinaden ülkemizde deprem bölgeleri risk ve yoğunluğa göre 5’e ayrılmıştır. Bu ayrımda yaklaşık yüz yıllık deprem hareketleri de baz alınmıştır.

1.Derece Deprem Kuşağı

Tektonik hareketler sonucu oluşan çukurlar ve kırık olup aktif halde bulunan fay hatlarına yakın alanlardır. Fay hatları bu bölgede yer yüzeyine daha yakındır.

deprem

Ülkemizdeki Demir Yatakları

Demir, dayanıklı, dövülebilir, çelik gibi alaşımları sanayide çok kullanılan en önemli madenlerden biri. Sembolü Fe, atom numarası 26, atom ağırlığı 55,85, yoğunluğu 7,85, kaynama noktası 2735°, erime noktası 1535°dir.

Antalya'nın Şirin İlçesi Serik

Serik, Antalya’nın ilçesi ve bu ilçenin mer­kezidir. İl merkezinin doğusunda, Batı Toros Dağları’nın güneyinde, kendi adıyla anılan ovanın kenarında, kıyıdan 7 km kadar içe­ride kurulmuştur. Yüzölçümü 1.550 km2, denizden yüksekliği 28 m, Antalya’ya uzaklığı 39 km’dir. Toplam nüfusu 113.761, ilçe merkezinin nüfusu 113.761’dir.

İklimi:

Doğunun Kadim Şehri Malatya

MALATYA, Doğu Anadolu bölgesinin yu­karı Fırat bölümünde bir şehir ve il merke­zi. Malatya ovasının güney kenarındadır. Bugünkü yerine XIX. yüzyılda yerleşmiş­tir. Çevresinde bağlar ve bahçeler bulun­maktadır. Güneyinde Bey dağı vardır. Suyu bol bir yerdedir.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.