Şehirler


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Anadolu'nun Sessiz Şehri Çankırı

Çankırı, Anadolu yarımadasının kuzeyinde, İç Anadolu Bölgesi Orta Kızılırmak Bölü­mü içinde kurulmuştur. Doğusunda Ço­rum, batısında Bolu, kuzeybatıda Zongul­dak, kuzeyde Kastamonu ve güneyinde An­kara illeri vardır. Merkez ilçe dahil 10 ilçesi vardır. Bunlar; merkez ilçe, Çerkeş, Eldivan, Eskipazar, Ilgaz, Kurşunlu, Orta, Ovacık, Şabanözü ve Yapraklı’dır.

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi

Yeni Delhi Hindistan’ın başkentidir. Şehir merkezinin nüfusu 321.883’tür. Kırsal kesimlerle birlikte yerleşim alanının tamamının nüfusu ise 17.753.087’ü bulmaktadır. Şehrin yüzölçümü 42 bin km2 dir. Hindistan'ın 2. ve Asya’nın 13. büyük şeh­ridir. Ganj’ın bir kolu olan Cemne ırmağının batı kıyısı üzerinde, denizden 215 metre yüksekliktedir. Bugün 1.485 km2’Iik bir eyalet halindedir ki, federal başkent sahasıdır. Nüfusun 400.000 kadarı Müslüman'­dır. Gerisi Hindu’dur.

delhi

Antalya'nın Şirin İlçesi Serik

Serik, Antalya’nın ilçesi ve bu ilçenin mer­kezidir. İl merkezinin doğusunda, Batı Toros Dağları’nın güneyinde, kendi adıyla anılan ovanın kenarında, kıyıdan 7 km kadar içe­ride kurulmuştur. Yüzölçümü 1.550 km2, denizden yüksekliği 28 m, Antalya’ya uzaklığı 39 km’dir. Toplam nüfusu 113.761, ilçe merkezinin nüfusu 113.761’dir.

İklimi:

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.