Denizaltı Nasıl Çalışır?


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Denizaltı, su (deniz) altında giden savaş ge­misi. Denizaltılar iç içe iki tekneden meydana gelir. Bu iki tekne arasında bir boşluk vardır. Bu boşluk, bölmelere ayrılmıştır. Bu bölmelere dalma sarnıcı denir. Denizal­tı, dalacağı zaman dalma sarnıçları su ile doldurulur. Böylece denizaltının ağırlığı suyun kaldırma kuvvetinden fazla olur. Denizaltılar dalarken derinlik dümeni kul­lanılır. Su üstüne çıkacağı zaman da sarnıç­lardaki su boşaltılır. Geminin iki yanında yatay dümenler vardır. Bunlar geminin sa­ğa veya sola yatmasını önler. Gemi, su al­tında belli bir derinlikte, ancak hareket ha­linde durabilir. Gemiler su basıncına daya­nacak sağlamlıkta yapılmışlardır.

Denizaltı gemisi, su altında giderken, gemi mürettebatı (görevli insanlar) depo edilmiş havadan istifade ederler. İç teknedeki hava depoları 200 atmosferlik basınca dayanabi­lecek güçtedir. Bu depolara hava, gemi su yüzündeyken basınçla pompalanır. Deni­zaltılar pusula ile hareket ederler. Yollarını jiroskop vasıtasıyla bulurlar. Ancak, gemi 10–15 metre derinlikte seyrederken, peris­kopla dışarısı gözlenerek yol alınır. Peris­kop, deniz altından dışarıya uzatılan aynalı bir yansıtma düzenidir ve boru şeklindedir. Denizaltılar, su altındayken özel elektrik bataryalarından sağlanan güçle hareket ederler. Su üzerinde ise motorlarım çalıştı­rır ve dolayısıyla elektrik harcamazlar.

İlk denizaltılar iki tipte idi: 1. Dalma sar­nıçları sağlam bir tekne içine yerleştirilmiş, yüzme gücü az gemiler. Dalgalı havalarda su yüzünde gidemezler. 2. Dalabilir tekne denilen, deniz üstünde rahatça hareket ede­bilen, çok su alan, dalma sarnıçları tekne dışında olan denizaltılar.

İlk denizaltı 1776’da yapıldı. Amerikalı Bushnell tarafından yapılan bu ilk denizal­tı, Amerikan-İngiliz savaşlarında kullanıldı ve New York önünde bir İngiliz savaş gemi­sini tahrip etti. Daha sonra denizaltılar ge­liştirildi. I. Dünya Savaşı’nda denizaltılar çok etkili oldular. II. Dünya Savaşı’nda da denizaltılar Almanlar tarafından geniş öl­çüde kullanıldı.

Atom Denizaltısı: 1954’te Amerikalılar bir atom pilinin sağladığı enerjiyle hareket eden ve aylarca su altında kalabilen atom denizaltılarını yaptılar. Atom enerjisi gemi­lerin su altında 35–40 deniz mili hızla hare­ket etmelerini sağladı. İlk yapılan Nautilus denizaltısı, atom reaktörünün birinci dolduruluşuyla 26 ayda 69 bin deniz mili sey­retti ve 1958’de Kuzey Kutbunun altından geçti. Atom denizaltısı korkunç bir strate­jik silahtır. İki tip atom denizaltısı vardır:

1. Klasik torpido kovanlarıyla donatılmış nükleer vurucu veya vurucu denizaltı gemi­si. Hızı 30 deniz milinin üstündedir. Kon­voylara ve füze atan denizaltılara saldırabilir.

2. Füze atan nükleer denizaltı gemileri. 7000–9000 ton, tonajlıdır. Yıldırma silahla­rıyla donatılmıştır. Üssünden ayrıldıktan sonra okyanusların derinliklerinde veya kutupların altında saklanabilir. Böylece düşmanın memleketindeki hedeflere kolay­ca saldırabilir.

Tags: 

kategori: 

Yeni yorum ekle

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.