Asya'nın Uzak Ülkesi Tayland


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Siyam veya Tayland, Asya kıtasında, Güneydoğu Asya’da, Uzak doğu'da, Çin hindinde devlettir. Ülkenin yüzölçümü 513.447 km2, nüfusu 67.091.089, % 95 yoğunluk, GSMH 547.060 milyar dolar ve kişi başına 4.116 dolar, başkent Bangkok’tur.

71 ile bölünmüş 10 eyalet, parlamenter monarşi (krallık), resmi dil Tay’ca (Siyamca),  ülkenin resmi adları Thailand, Prathes Thai, Muang-Thai.

Tayland’da askerlik 2 yıl mecburidir. Dış politi­kada Batı (A.B.D.) taraftarıdır. Çok eski müstakil devlettir. Hiç bir zaman sömürge dönemi geçirmemiş 5 Asya devletinden biridir (diğerleri Türkiye, İran, Çin, Japon­ya). Nüfus bakımından Asya devletleri arasında 9. ve dünya devletleri arasında 18.’dir.

Coğrafi Yapısı:

Çin hindinin orta bölgesini oluşturur. Ku­zeyde 20° paralelinde başlayan arazisi güneyde Malaka yarımadasında ekvatora 5°’ye kadar yaklaşır. Malaka yarımadasının kuzeyi, Siyam’a aittir. Batıda Birmanya, doğuda Laos’la büyük sınırlar oluşturur. Güney-doğusunda Kamboç, güneyinde Malezya devletleri vardır. Çin ve Vietnam’la şimdi sınırı bulunmamaktadır. Gü­ney Çin Denizi’nin büyük Siyam Körfezi ile güney veya doğuda Büyük Okyanus’a, Malaya yarımadasının batı kıyılan ile de güney-batıda Hint Okyanusu’na açılır. Kuze­yi dağlıktır (2.576 m). Menam nehri, ku­zeyde Laos sınırından gelerek kuzeyden gü­neye ülkeyi ikiye böler ve Bangkok yakınla­rından Siyam Körfezi’ne dökülür. Ayuthia, aynı nehrin üzerinde ve Bang­kok'un az kuzeyindedir.

İklimi:

Ülke nemli savan­lar, pirinç ekilen geniş tarım sahaları, gü­neyde Malaka’da tropikal yağmur orman­ları ile kaplıdır. Kurak mevsimde 250 mm’nin altına düşen yağış, yağışlı mevsimde (mayıs-ekim) ortalama 1500 mm’yi geçer. İklim nemli, buharlı, teneffüs zordur. Her yer yeşildir. Devamlı bir sıcak ve nemli yaz hüküm sürer.

Dili:

Siyamca 47.947.000, Çince 800.000, İngilizce 100.000 (Amerikalı, İngiliz), Fransızca 40.000, Japonca 3.000 civarında konuşan ardır. Vietnam’da 757.000 ve Laos’ta 180.000 nüfus­la Siyamca, dünyada 48.884.000 kişinin ana­dilidir ve dünya dilleri arasında 19.’dur.

Siyam’lılar veya Taylar, kuzeyde Çin sınırın­dan Yunan’dan gelmiş, tek heceli dil konuşan, Çinlilerle ayni gruptan bir ırktır. Koyuca esmer, zayıf, siyah saçlı, koyu renk gözlü, güzel bir kavimdir, saçlar düzdür.

Dini: 45.870.000 Budist, 2.415.000 Müslü­man (Sünni-Hanefi), 300.000 Katolik ve 300.000 Protestan, 5.000 Hindu. Müslümanlar nüfusun % 5’ini oluşturur.

Geçim Kaynağı:

Tarım başta gelir (2010’da 15,6 milyon ton pirinçle dünyada 5.). Hayvancılık bunu takip eder. Sanayi kurulmaktadır. Turizm çok canlanmıştır. 25.065 km yol (79) (1955’de 6.800 km),

1960’da ümmilik (okuma yazma bilmeyen) nüfusun % 29’undan ibaretti. 12 üniversite açılmıştır. 1955’de, yalnız 1917’de açılan Bangkok Üniversitesi ve 10.700 öğrenci vardı. 1947’- de % 46 olan ümmilik de çok düşürülmüş­tür.

Tarihi:

VII. asırda Yunan’dan gelen Taylar (Siyamlılar) ülkeye yerleşerek prenslikler kurdular, yabancı ve komşu kavimlere hakim olup XIII. asırda ülkeyi krallık haline getir­diler. Orta Çağ’da Arap tacirler ülkeye İs­lam dinini de soktular. XVI. asırda Türk denizcileri de Siyam’a geldi. Portekizliler 1511’de Siyam’a ayak bastılar. Fakat istiklalini kaybetmeyen ülkede, 1782’de bugün­kü hanedan başladı. Kral Çulalangkorn (1868- 1910) Orta Çağ Siyam’ını, Avrupa’dan gelen teknikle değiştirdi ve modern Siyam'ı kurdu. Ordunun daima müessir rol oynadı­ğı Siyam'da her iki cihan savaşı da atlatıldı, fakat ikincisinde bir müddet Japonya des­teklendi. Doğuda Fransız Çin hindi, batıda ve güneyde İngiliz sömürgeleri Birmanya ve Malezya ile çevrilmesine rağmen Siyam, bilhassa İngilizler’ in eline düşmemek için direndi ve muvaffak oldu. Kral Bhumihol Adulyadej 1927 doğumludur ve 1946’ da ölen ağabeyinin yerine tahta geçmiş, 1950’de Kraliçe Sirikit'le evlenmiştir. Veliaht 1952 doğumludur.

Nüfus artışı çok fazla olmuş ve ülkenin ye­terince kalkınmasına engel teşkil etmiştir. 1600’e doğru 3 milyon tahmin edilen nü­fus, 1825’de 6.300.000’e çıkmıştır (Bang­kok 300.000). Sonra 1850’de -Laos’la beraber- 6.800.000 olmuştur. 1950’de 17.987.000’e erişmiştir (Bangkok 1.450.000). Sonraki 34 yılda bunun 2 katı kadar bir nüfus daha eklenmiştir. Siyam güzel sanatları (mimari, kuyumculuk, taş işlemeciliği) ve edebiyatı zengindir.

kategori: 

Yeni yorum ekle

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.